Regulamin i Polityka prywatności


Dbamy o bezpieczeństwo naszych Klientów

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKTACH SZKOLENIOWYCH 


SZKOLENIE
W ramach szkoleń otwartych koszt obejmuje: realizację szkolenia, serwis kawowy, materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty.


WARUNKI UCZESTNICTWA 
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie formularza rejestracyjnego z oferty szkoleń otwartych, bądź dokonanie rejestracji telefonicznej pod numerem 608 757 883 lub drogą mailową na adres biuro@szkoladobrychmanier.pl, a następnie dokonanie opłaty za kurs. 

Zgłoszenie należy przesłać przez specjalny formularz, który znajduje się pod przyciskiem „Zapisz się” na stronie. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.


ZAKUP UDZIAŁU W SZKOLENIU
Zakup udziału w kursie wymaga podania w formularzu zgłoszeniowym imienia, nazwiska, numeru kontaktowego oraz adresu mailowego. 

Wszystkie pola są obowiązkowe. Realizacja płatności odbywa się za pośrednictwem serwisu PayU.pl, równocześnie system ten odpowiada za dane wpisane przez użytkownika w formularzach. Formularze te są szyfrowane po stronie dostawcy płatności z użyciem specjalnych technologii. Dane kupujących są zabezpieczane w naszej bazie danych, w celu ich skorygowania należy skontaktować się z nami na adres biuro@szkoladobrychmanier.pl.

Zgłoszenia można również dokonać drogą mailową na adres biuro@szkoladobrychmanier.pl przesyłając w treści wiadomości imię, nazwisko uczestnika, numer kontaktowy oraz adres mailowy i nazwę wybranego kursu. W mailu zwrotnym prześlemy dane do przelewu. Dokonanie płatności za kurs stanowi potwierdzenie uczestnictwa.

W celu wystawienia faktury VAT na dane inne niż w zgłoszeniu, należy przesłać stosowne dane na adres biuro@szkoladobrychmanier.pl. Faktura za usługę szkoleniową zostanie wystawiona niezwłocznie po otrzymaniu danych.


ZMIANA TERMINU KURSU
Zastrzegamy sobie prawo zmiany terminu szkoleń i kursów. Jeśli szkolenie nie dojdzie do skutku z powodu niedostatecznej ilości chętnych, choroby trenera czy innych powodów, poinformujemy o tym niezwłocznie uczestników. W każdym takim przypadku, jeśli już została uregulowana kwota za szkolenie, zostanie ona w całości zwrócona. Jeśli będzie to miało miejsce później niż na 7 dni przed szkoleniem, zwrócimy także wszelkie poniesione dodatkowo koszty, związane z transportem i zakwaterowaniem na miejscu po przedstawieniu rachunków.


REZYGNACJA UCZESTNIKA Z UDZIAŁU W SZKOLENIU
Anulować zgłoszenie na realizowane szkolenie można najpóźniej na tydzień przed jego planowanym rozpoczęciem. W tym celu należy skontaktować się z nami telefonicznie na numer +48 608 757 883 lub drogą mailową na biuro@szkoladobrychmanier.pl  Odwołanie zgłoszenia w późniejszym terminie nie zwalnia uczestnika z obowiązku opłacenia szkolenia i jest on zobowiązany do zapłaty 100% ceny szkolenia, istnieje jednak możliwość przesunięcia swojego uczestnictwa w kursie na inny przyszły termin w ciągu bieżącego roku kalendarzowego. Wcześniejsze odwołanie szkolenia tj. conajmniej na 7 dni przed terminem skutkuje pełnym zwrotem wpłaconych środków.


PRAWA AUTORSKIE
Wszystkie wykorzystywane podczas szkoleń materiały, ćwiczenia, skrypty, są objęte prawem autorskim i nie można ich wykorzystywać w sposób inny, niż na potrzeby szkolenia o ile nie zostało zastrzeżone inaczej.


POLITYKA PRYWATNOŚCI

W związku z wejściem w życie w dniu 5 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy Pana/Panią o przetwarzaniu Pani/Pana danych oraz zasadach, ich przetwarzania. 

Kto jest administratorem Pani/Pana danych?

Administratorem Pani/Pana danych jest nasza firma: Tadeusz Kłyk, Al. 600-lecia 106, 96-500 Sochaczew. NIP: 8371478711

Jakich danych osobowych to dotyczy?

Dotyczy to danych osobowych, które zostały nam przekazane przy zawarciu umowy, prowadzonej korespondencji, zapisu na szkolenie oraz  gromadzonych w ramach korzystania przez Panią/Pana z usług naszej Firmy, w tym zapisywanych w plikach cookies, z których korzystamy na naszej stronie internetowej.

W jakim celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane?

Przetwarzamy te dane w celu:
 

niezbędnym do wykonania łączącej nas umowy,

świadczenia usług drogą elektroniczną,

świadczenia usług szkoleniowych,

założenia konta i logowania się do konta,

zapewnienia kontaktów drogą elektroniczną,

ochrony Pai/Pana prawnie uzasadnionych interesów

zapewnienia większego bezpieczeństwa usług, 

ulepszenia naszych usług,

dopasowania usług do Pani/Pana potrzeb,

dopasowania reklam do Pani/Pana potrzeb i preferencji

archiwizacji Pani/Pana danych.
 

Czy możemy przekazać Pani/Pana dane innym podmiotom?

Możemy przekazać Pani/Pana dane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, podwykonawcom oraz w przypadkach prawem przewidzianym również sądom lub organom ścigania.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia do przekazanych naszej firmie danych?

Przekazując dane naszej firmie oraz zgodę na ich przetwarzanie masz prawo do dostępu do swoich danych (art. 15 RODO),, ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) żądania ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO), przeniesienia danych osobowych (art. 20 RODO), złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (art. 21 RODO). Możesz także wycofać w dowolnym momencie zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych. 

W jaki sposób zrealizować uprawnienia w stosunku do  danych?

Uprawnienia w stosunku do swoich danych osobowych można zrealizować poprzez złożenie stosownego oświadczenia Administratorowi danych osobowych, wysłanego: 

(1) za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Warszawska 156, Lok.5 Łomianki 05-092

(2) lub poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@szkoladobrychmanier.plWszelkie podane przez użytkownika na serwisie szkoladobrychmanier.pl dane osobowe i adresowe NIE będą w jakikolwiek sposób odsprzedawane osobom i podmiotom trzecim.

Poza powyższą zasadą, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego klienta i użytkownika serwisu obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności która znajduje się pod adresem http://szkoladobrychmanier.pl/polityka-prywatnosci.


W czasie korzystania z szkoladobrychmanier.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Użytkownik serwisu ma prawo do poprawiania swoich danych a także możliwość cofnięcia zgody na ich przetwarzanie poprzez email na adres biuro@szkoladobrychmanier.pl

Polityka prywatności strony prowadzonej pod adresem www.szkoladobrychmanier.pl (dalej: serwis) formułuje zasady gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych pozyskanych od użytkowników Internetu (dalej: Użytkownik) za pośrednictwem serwisu przez administratora danych osobowych - firmę Tadeusz Kłyk, 
Al. 600-lecia 106, 96-500 Sochaczew. Niniejsza Polityka opisuje również reguły obsługiwania plików „cookies” przez SDM, zgodnie z ustawą – prawo telekomunikacyjne.


Przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe, jakie będą wymagane w przypadku dokonywania zapisu na kurs lub w celach korespondencyjnych to:
* imię i nazwisko,
* e-mail,
* numer telefonu,
* nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (w przypadku firm).
Podanie powyższych danych jest dobrowolne jednak niezbędne dla zapisu na kurs lub prowadzenia korespondencji za pomocą formularza znajdującego się w serwisie. Użytkownik powinien zadbać, aby powyższe dane były aktualne i zgodne z rzeczywistością. Użytkownikom w każdym czasie przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych przez administratora danych. Złożenie sprzeciwu możliwe jest w szczególności poprzez przesłanie informacji na podany adres e-mail: biuro@szkoladobrychmanier.pl. W takim przypadku dane osobowe takiego Użytkownika zostaną usunięte lub poddane anonimizacji, chyba że dalsze przetwarzanie danych będzie uzasadnione powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (por. art. 23 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie danych osobowych).
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zapewniamy wszystkim Użytkownikom serwisu możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Możliwe jest to po uprzednim kontakcie pod adresem mailowym: biuro@szkoladobrychmanier.pl.


Dane osobowe Użytkowników pobierane są przez firmę w celu:
* dostosowania serwisu do potrzeb Użytkowników,
* realizacji zgłoszeń oraz prowadzenia skutecznej korespondencji,
* marketingu usług i towarów oferowanych przez administratora danych osobowych oraz marketingu usług i towarów,
* przesyłania na podany adres poczty elektronicznej zamówionego biuletynu informacyjnego (newsletter).


Informacja o cookies.
Strona SDM nie zbiera automatycznie żadnych danych z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas korzystania z witryny.

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników np. na komputerze, smartfonie, pozwalające prawidłowo wyświetlić zawartość oglądanej strony. Strona nie przechowuje w plikach cookies danych osobowych Użytkowników Serwisu.
Użytkownicy mogą samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą mechanizmów wbudowanych w używane oprogramowanie służące do przeglądania stron www. 
 
Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:
Obsługa formularzy - zabezpieczenie serwisu przed działaniem robotów (programów komputerowych służących do automatycznego badania zawartości serwisu www),
Statystyka - budowanie anonimowych statystyk odwiedzin naszego serwisu.
Administrator danych może dokonywać zmiany w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie z uwagi na zmiany techniczne serwisu, nowe funkcjonalności lub modyfikacje serwisu. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności nie mogą pozbawiać Użytkowników praw nabytych i odnoszą one skutek na przyszłość, od daty wprowadzenia zmiany. Użytkownik, który nie będzie zgadzał się na zmiany Polityki Prywatności może w każdej chwili zaprzestać korzystania z serwisu.

Szkolenie
Etykieta w Obsłudze Klienta


DOWIEDŹ SIĘ WIĘCEJ


Szkolenie realizowane wyłącznie 

dla klienta biznesowego

Szkolenie
Savoir-vivre i Etykieta


DOWIEDŹ SIĘ WIĘCEJ


Szkolenie realizowane wyłącznie 

dla klienta biznesowego

Szkolenie
Etykieta w Sprzedaży


DOWIEDŹ SIĘ WIĘCEJ


Szkolenie realizowane wyłącznie 

dla klienta biznesowego

Szkolenie
Kurs Wiedzy o Winie


DOWIEDŹ SIĘ WIĘCEJ


Szkolenie realizowane wyłącznie 

dla klienta biznesowego

Firma
Dane mapy
Dane do Mapy ©2020 Google
Dane mapyDane do Mapy ©2020 Google
Dane do Mapy ©2020 Google
Mapa
Satelita
10 m 

Zapraszamy do kontaktu

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani przedstawioną ofertą lub chcieliby dowiedzieć się więcej
o Szkole Dobrych Manier - prosimy o kontakt. Zapewniamy, iż skontaktujemy się z Państwem w celu umówienia spotkania lub udzielenia niezbędnych informacji.

 

biuro@szkoladobrychmanier.pl
+48 608 757 883

 

Godziny pracy biura:

pn.-pt: 9.00 - 16.00

Szkoła Dobrych Manier
NIP: 837 147 87 11
REGON: 141936672

 

Ul. Warszawska 156 lok. 5
05-092 Łomianki

 

The maximum file size is 5mb (jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx)
facebook_page_plugin